Loading image...

Hvordan får jeg bergvarme?

Bergvarme er solenergi lagret i grunnen, og er tilgjengelig over hele landet. For at akkurat du skal få bergvarme i din bolig, så er du avhengig av at det bores i fjellgrunnen. Det er ikke alle steder det er mulig å gjøre det.

Ønsker du å bytte til en mer energieffektliv varmeløsning som for eksempel bergvarmepumpe, kan du be om en uforpliktende befaring. En av våre forhandlere vil ta kontakt, og gå gjennom mulighetene som finnes i boligen og på tomten.

Slik får du bergvarme, kort forklart:

  • Det må bores etter bergvarme. Borebrønnen kan være fra 70 til flere hundre meter dypt avhengig av hva som finnes i berggrunnen.
  • En kollektor, et væskefylt rør, senkes ned i røret og blir varmet opp av solenergien.
  • Den varme væsken sendes fra kollektoren til varmepumpen.
  • Væsken møter et kuldemdium i et lukket system, som blir til gass ved lave temperaturer. Gassen blir komprimert i kompressoren, slik at temperaturen stiger. 
  • Denne varmen blir så avgitt ut i boligen og boligens varmesystem.

Dersom du ikke kan få bergvarme

Noen ganger kan det være omstendigheter som gjør at du ikke kan få installert bergvarme hos deg. Årsaker kan være at:

  • du bor et sted der det ikke er mulig å bore etter bergvarme.
  • du bor et sted der det er restriksjoner. Et eksempel kan være at det er et vernet område for drikkevann i nærheten.
  • du bor et sted der det ikke finnes noen passende berggrunn under tomten.
  • du bor et sted med for liten tomt til å kunne grave ned tilstrekkelig med slanger under jorden.

Andre gode alternativer til væske-vann varmepumpe/ bergvarme, kan da være luft-vann varmepumpe fra NIBE eller luft-vann varmepumpe fra Samsung.

Usikker på hvordan du skal komme i gang? Ta kontakt med en av våre autoriserte forhandlere for en uforpliktende prat.

Se våre varmepumper

Varmepumpene kommer i flere effektstørrelser, og passer dermed til både store og små boliger.