Loading image...

Hvordan fungerer bergvarmepumpe?

En bergvarmepumpe er en væske-vann varmepumpe som utnytter solenergi lagret dypt under bakken. Energien omformes til varme, og distribueres videre i boligen slik at du får et behagelig inneklima i mange, mange år.

En bergvarmepumpe er den løsningen for oppvarming av bolig og vann som er mest kostbar å installere. Samtidig er den mer lønnsom og energieffektiv enn andre varmepumpe-alternativer. Det krever litt mer enn kun å installere selve varmepumpen, og derfor er det mer kostbart å installere en bergvarmepumpe enn for eksempel en luft-luft varmepumpe.

Boring etter bergvarme

Før du kan installere en bergvarmepumpe, må det bores et dypt hull nedi bakken. Solvarmen som finnes der, hentes ut ved hjelp av en borebrønn og en varmepumpe. Det er ikke godt å si hvor langt ned det må bores, det avhenger av hva som befinner seg i grunnen. Dybden på borehullet kan derfor variere fra 70 til 300 meter. Dette arbeidet utføres av en profesjonell boreentreprenør.

En slange fylt med væske (kollektor) senkes ned i borehullet. Væsken blir varmet opp av solenergien i berggrunnen og pumpes videre fra kollektoren og inn til varmepumpen. Når væsken passerer gjennom bergvarmepumpen, møter den et lukket system med et kjølemedium som endres til gass ved lav temperatur. Gassen går derfra videre til kompressoren, der den blir komprimert slik at trykket øker og temperaturen stiger. Til slutt blir dette avgitt som varme i boligens varmesystem, slik at du får den innetemperaturen du ønsker å ha i boligen. 

Det er mye å spare

Med en bergvarmepumpe kan du spare opptil 80% av energibehovet til oppvarming og varmtvann. Og energien du sparer vil ha betalt ned bergvarmepumpen i løpet av 10-12 år, og gjerne raskere når strømprisene er høye. En bergvarmepumpe har levetid i rundt 20 år, så du går i pluss helt til varmepumpen eventuelt må byttes ut.

Er bergvarmepumpe noe for deg?

Hvis du vil undersøke om en væske-vann varmepumpe fra alpha innotec er noe for deg, må du ikke nøle med å ta kontakt! Det kan være vel verdt investeringen. Fyll ut skjema, så vil en lokal forhandler ringe deg for en uforpliktende prat!

Se våre varmepumper

Varmepumpene kommer i flere effektstørrelser, og passer dermed til både store og små boliger.