Loading image...

Hva er væske-vann varmepumpe?

«Bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen.

En væske-vann varmepumpe er en varmepumpe som utnytter solenergi som er lagret langt nedi berggrunnen eller under jorden. Skal du bygge en ny bolig, renovere eller hvis du allerede har et vannbårent system i dag (gulvvarme/ radiator/viftekonvektor), så er en væske-vann varmepumpe et smart alternativ å vurdere.

Siden energien hentes fra solvarme lagret langt nede under bakken, holder energikilden en mye jevnere temperatur enn det uteluft gjør. Det innebærer at væske-vann varmepumpe har den høyeste energibesparelsen av alle varmeløsninger. Den avgir nemlig opptil fire ganger så mye varme sammenlignet med det den bruker i strøm. 

Fire typer energikilder

Det er fire ulike energikilder for væske-vann varmepumper. Felles for disse er at energien høstes via en frostvæske som sirkulerer i kollektorer i energibrønner fra jorda, i sjøer/ elver, eller direkte fra grunnvann eller sjøvann.

  • En bergvarmepumpe henter energien sin fra en energibrønn dypt nedi berget/fjellet/bakken.
  • En jordvarmepumpe henter energien sin fra slanger som graves ned i jorda.
  • En sjøvarmepumpe henter energien sin fra slanger som blir senket ned i sjøen.
  • En grunnvannsvarmepumpe henter energien sin fra grunnvannet.

Selve varmepumpen er lik for alle fire. Den vanligste typen væske-vann varmepumpen i Norge er bergvarmepumpe. Årsaken til det er så enkel som at berg er tilgjengelig i store deler av landet.

Se våre varmepumper

Varmepumpene kommer i flere effektstørrelser, og passer dermed til både store og små boliger.