Personvernerklæring

Her kan du lese personvernerklæring for besøkende av nettsiden alphainnotec.no

Personvern på våre nettsider

Når du bruker nettsiden vår eller kontakter oss på andre måter, vil vi samle inn og behandle personopplysninger om deg. Vi samler inn personopplysninger når du for eksempel bestiller en befaring eller gjør en henvendelse til oss.

Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av disse personopplysningene.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. En behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er ABK-Qviller AS, importør og representant for alpha innotec i Norge.

Kontaktinformasjonen til ABK-Qviller er:

Adresse: Brobekkveien 80 A, 0582 OSLO
E-post: post@abkqviller.no
Telefon: 23 17 05 20
Organisasjonsnr.: 959 651 094

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte hr@abkqviller.no.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Bestille gratis befaring

Vi samler inn personopplysninger om deg når du ber om å bli kontaktet for at en av våre autoriserte forhandlere kan avtale en befaring eller gi deg et tilbud på en varmepumpe. Personopplysninger som vi spør om er navn, e-post og telefonnummer. ABK-Qviller vil kunne ta kontakt per telefon i etterkant, for å undersøke om du var tilfreds med oppfølgingen du fikk fra forhandleren. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for at vi skal levere den tjenesten du ber om.

Besvare generelle henvendelser som kommer inn til oss

Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

Besvare henvendelser om ditt personvern

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av personopplysningene dine, send en epost til hr@abkqviller.no.

Informasjonskapsler (cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om hvilke informasjonskapsler vi benytter.

Utlevering av personopplysninger til andre

ABK-Qviller bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Avtalene sørger for at dataene er trygge og ikke brukes til andre formål enn de vi beskriver her.

Vi benytter autoriserte forhandlere som databehandlere. Dersom du bestiller en gratis befaring, vil dine personopplysninger bli delt med autoriserte forhandlere av ABK-Qviller for å avtale befaring hos deg og for å utforme tilbud til deg. For å sikre at du får raskest mulig oppfølging, vil din forespørsel bli videresendt etter én arbeidsdag til en ny autorisert forhandler hvis du ikke blir fulgt opp av den første. Dersom du ikke har blitt kontaktet etter tre arbeidsdager eller maks tre forhandlere, kan ABK-Qviller videresende din forespørsel til ytterligere autoriserte forhandlere, helt til du får den nødvendige oppfølgingen.

Lagringstid

 

Bestille gratis befaring

Personopplysninger du har sendt inn for å bestille gratis befaring lagres i tre år, og etter dette anonymiseres dine personopplysninger.

Besvare henvendelser om ditt personvern

Dersom du sender oss en henvendelse knyttet til ditt personvern, vil innsendte personopplysninger i den forbindelse bli slettet automatisk når saken er avsluttet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i, retting av eller sletting av de personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside (ekstern lekne).

For å ta i bruk dine rettigheter, kan du sende e-post til hr@abkqviller.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på deres nettsider (ekstern lenke).

Endringer

Hvis vi endrer våre tjenester eller hvis regelverket om behandling av personopplysninger blir endret, kan denne personvernerklæringen bli endret. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Du vil alltid finne oppdatert personvernerklæring lett tilgjengelig på vår nettside.

Oppdatert april 2024.